I. Hoe krijg ik een hypotheek?

Met een goede inkomenssituatie is het relatief eenvoudig om een hypotheek te krijgen. Tot 70% van de waarde van het object is nog steeds geen probleem.

In sommige gevallen kunt u een hogere lening krijgen, maar vanwege de algemene economische situatie is dat niet zo eenvoudig.

Banken evalueren altijd twee volledig gescheiden gebieden:

Alleen als deze twee situaties allebei als positief worden beschouwd, zal de bank de hypotheek goedkeuren.

Maar eerst is een reeks documenten vereist. Deze zijn meestal:

A. Documenten over de inkomenssituatie

Natuurlijk moet elk dossier nader worden bekeken. Maar om u een aanwijzing te geven om welke documenten het voor de bank gaat, hebben wij een lijst gecompileerd met de documenten die u meestal voor een aanvraag van een hypotheek nodig zult hebben:

Algemeen:

Voor werknemers:

Voor zelfstandigen:

Over de vereiste documenten van de woning hoeft u zich niet te bekommeren, dat regelen wij met de bank.

B. Persoonlijke inkomenssituatie

Alle maandelijkse hypotheek- en kredietkosten van een klant mogen niet meer dan 40% van zijn of haar netto-inkomen bedragen opdat de bank uw lening-aanvraag kan goedkeuren. Er zijn uitzonderingen op deze regel, maar het zou te veel zijn om hier te behandelen.

Als de taxatie van de woning gedaan is en uw inkomen hoog genoeg is, dan staat uw hypotheek niets in de weg!

C. Banktaxatie

De bank zal een eigen taxateur opdragen om de waarde van het onroerend goed te bepalen. Hiervoor vraagt de bank u om de kosten van de taxatie van tevoren te betalen. Deze zijn meestal enkele honderden euro’s, afhankelijk van de grootte van het huis.

De waarde van het huis, door de taxateur bepaald, is de basis voor de berekening van het maximale hypotheekbedrag. Sommige banken nemen de laagste waarde als de basiswaarde: ofwel de koopprijs of de taxatiewaarde. Maar dit zijn uitzonderingen en moeten hier niet verder worden behandeld.

En schrik niet: Bijna altijd zijn de taxatiewaarde en de koopprijs anders! Dit is normaal.

Als de taxatiewaarde van het huis ver genoeg boven het aangevraagde hypotheek bedrag is, bent u er!

D. Hoe lang duurt het proces?

Het varieert van bank tot bank hoe lang het echt duurt vanaf de dag waarop de aanvraag van de lening gedaan wordt tot de goedkeuring of tot de betaling van de hypotheeksom. Uit ervaring kunnen wij zeggen dat u een beetje geduld moet hebben. Een realistisch antwoord is ongeveer 4 weken. Maar wij hebben soms gezien dat het in een paar dagen opgelost is, van de aanvraag tot de betaling, maar dat zijn natuurlijk uitzonderingen.

Je moet er ook rekening mee houden dat kredietgoedkeuringen slechts geldig zijn voor een korte periode.

E. De datum van de registratie

Op de dag van de Escritura (notariële koopovereenkomst) is de vertegenwoordiger van de bank ook bij de notaris en laat u het notariële hypotheekcontract ondertekenen. Hij heeft dan meestal een of meer gecertificeerde bankcheques voor de verkoper. Ook hier gaat de hypotheekverstrekking en de betaling stap voor stap.

Als de verkoper al eerder een hypotheek op het onroerend goed had, zal de vertegenwoordiger van zijn bank ook naar de notaris komen en de hypotheek van de verkoper aflossen. Dit alles gebeurt vrijwel gelijktijdig bij de notaris.

II. Hypotheekmodaliteiten

A. Rente

In Spanje zijn in het algemeen hypotheken in vergelijking met Europa zeer gunstig. Gebruikelijk zijn de flexibele rentes op hypothecaire leningen. Er wordt een bepaald percentage over een standardrente afgesproken. Daarom vindt men ook vaak opgaven zoals “Euribor + X%” als referentie voor de rente. Op gezette tijden wordt uw rente aan de veranderde referentierente aangepast. Meestal zijn deze halfjarige of jarige aanpassingen

.

B. Looptijd

Let op de maximale looptijd van de hypotheek. Elke bank heeft een vaste maximale leeftijd van de klant waarvoor zij hypotheken verlenen. In de meeste gevallen, is deze leeftijd 75 jaar. Bijvoorbeeld: U bent 50 jaar oud, en krijgt een hypotheek voor maximaal 25 jaar. De looptijd is van belang voor de berekening van de maandelijkse lasten. Hoe langer de looptijd, hoe lager de maandelijkse afbetalingen. En het bedrag van de maandelijkse afbetaling is op zijn beurt weer belangrijk voor de bepaling van de totale rente die de klant schuldig is.

C. Vervroegde aflossing

U hebt grote mate van vrijheid want voor een kleine vergoeding kunt u te allen tijde de gehele lening terugbetalen. De onkosten voor “vroegtijdige beëindiging” zijn in het algemeen slechts tussen de 0,5 tot 1%. Dit maakt de hypotheek relatief flexibel, want u kunt aflossen wanneer u maar wilt of kunt.

III. Kosten van een hypotheek

Omdat een bankhypotheek altijd voor een notaris gemaakt wordt, ontstaan nieuwe notariskosten. En natuurlijk is de hypotheek ook ingeschreven in het kadaster. Er zijn dus ook nog register- en verwerkingskosten.

Bovendien berekenen vrijwel alle banken eenmalige verwerkingskosten, meestal tussen de 0,5 tot 2,0%. Ook zijn hypotheken onderworpen aan een kleine belasting die betaald moet worden. En zoals al vermeld, moet ook de taxateur nog worden betaald.

En sommige banken eisen dat men voor huizen en flats een opstalverzekering heeft. Maar het is in ieder geval zinvol om zo een verzekering te nemen.

Verder is in sommige gevallen zelfs een levensverzekering voor een bepaalde hoeveelheid in verband met het hypotheekbedrag nodig.

Als leidraad kan voor het geheel ongeveer 3% – 4,5% eenmalige onkosten voor de hypotheek geschat worden. Doch dit dient slechts ter oriëntatie.

(Voor meer details, zie de sectie “Kosten” via deze koppeling)

Makler Denia + Immobilienmakler + Vermietung Denia + Bauen Javea + Renovieren + Pool Bauen

Favorit 0 Favoriet